لوله PVC ٢*٢٥

لوله PVC ٢*٢٥

لوله PVC ١/٥*٢٥

لوله PVC ١/٥*٢٥

لوله پی وی سی سایز 1.5 در 25

یک نمونه لوله پی وی سی تولیدی شرکت تهران پولیکا را مشاهده میکنید که کیفیت آن در تصویر مشخص است. شما عزیزان برای اطلاع از قیمت این سایز لوله pvc با شرکت در تماس باشید.

لوله PVC ٢*٢٠

لوله PVC ٢*٢٠

لوله PVC

لوله PVC ١/٨*٢٠

لوله,برق

لوله PVC ١/٥*٢٠

رابط ١٣ ٨ سانتي متري

رابط ١٣ ٨ سانتي متري

رابط ١٣ ٦ سانتي متري

رابط ١٣ ٦ سانتي متري

رابط ١٣ ٤ سانتي متري

رابط ١٣ ٤ سانتي متري