صنايع توليدی تهران پوليكا

توليد و پخش انواع لوله هاي برقي PVC نسوز سمنان، محصولات پلي آميد و اتصالات برقي ساختمان