لوله برق باید چه معیارهایی داشته باشد ؟

انواع لوله های پی وی سی چگونه است؟